Top Image

Bransjegruppen for sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifisert sakkyndig virksomheter i Norge.

-en bransjegruppe i NOORSI
Side Image

BransjeKonferansen

Bransjekonferansen er den viktigste begivenheten i Sertifisertgruppen NOORSI.

Konferansen arrangeres av sertifisertgruppen hvor styret er den viktigste bidragsyter.Bransjekonferansen er en årlig konferanse som har vært avholdt i en årrekke med stor deltakelse fra sertifiserte opplærings- og kontrollvirksomheter.


Fra 2021 ble det åpnet for en større utstilling /stands for firma tilknyttet bransjen!
Til fjorårets konferanse
Top Image

Faglig informasjon om SERTIFISERINGSORDNINGEN under Arbeidstilsynet

NOORSI vil høsten 2022 utarbeide en FAGportal for medlemmene i SERTIFISERT gruppen.

 

Dette kan være høringer fra myndighetene, lenker/kontakt til myndigheter og andre som kan være aktuelle for deg som jobber som instruktør eller kontrollør i sertifisert virksomhet. 

Snart lanseres for medlemmene å logge inn på lukket fagforum i samme websystem for å delta i faglige diskusjoner om sertifisert opplæring og sakkyndig kontroll med andre medlemmer i SERTIFISERT Gruppen.

Det jobbes nå med innlogging på denne nye websiden.

Side Image

Kurs for medlemmene i sertifisertgruppen

NOORSI skolen har i 25 år vært særdeles viktig for medlemmene i SERTIFISERTGRUPPEN. 

NOORSI har hatt et omfattende tilbud om instruktørkurs og kontrollørkurs, og har dermed gitt medlemmene faglig oppdatering og mulighet til å utvide sin portefølje for nye typer kurs i sin egen virksomhet.

De aller fleste kurs i NOORSI skolen er tiltenkt medlemmene i SERTIFISERTGRUPPEN.
 
Gå til kursoversikt i NOORSI skolen
Top Image

Bli Samarbeidspartner - Sponsor - Annonsør

Dersom du vil bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør på SERTIFISERTGRUPPEN, så gir dette en rekke fordeler!

Du vil få all info spesielt til deg om møter og saker som du er interessert i, samt møterett i våre komiteer.

Du vil kunne få en egen samarbeidsavtale med felles prosjekt, din logo på brosjyren og på websiden, du kan dele/legge ut reklame på våre konferanser, du vil kunne få rettigheter til å profilere deg på intranett, på våre kurs mm.

Ta kontakt med oss for avtale om å bli samarbeidspartner, sponsor eller annonsør!