Medlemsfordeler

Som medlem i SERTIFISERTGRUPPEN NOORSI får du en rekke fordeler.
Dersom du jobber med sertifisert opplæring eller sertifisert sakkyndig virksomhet kan du være med på å utforme din egen hverdag og fremtid. Du kan påvirke rammebetingelser gjennom det arbeid som gjøres i foreningen.

Detv er en rekke fordeler du får som medlem.
Øvrige medlemsfordeler handler om at NOORSI er tilrettelegger for deg, at du skal lykkes i ditt firma og din jobb!

Vi er her for å ivareta dine interesser!

ØKONOMISKE MEDLEMSFORDELER

Hotellavtale

Gjennom en hotellavtale med Choice-kjeden får medlemmene i SERTIFISERT GRUPPEN rimeligere overnatting både i jobb- og privat sammenheng, på alle Clarion, Quality og Comfort hoteller i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Markedsføring
Som medlem i SERTIFISERT GRUPPEN blir du med i vår nye søkbare kursdatabase. Basen blir brukt av både privatpersoner og firma som ønsker ulike kurs. 

Sekretariat
SERTIFISERT GRUPPEN har åpent sekretariat gjennom Noorservice der medlemmene kan henvende seg med aktuelle spørsmål.Spørsmålene kan være mange, og tiden kan være knapp, dere får hjelp direkte eller henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende. Vennlighet, kunnskap og god oppfølging er sekretariatets målsetting. Ring oss og vi sjekker saken!

Materiell
SERTIFISERT GRUPPEN forhandler aktuelt materiell etter innspill fra medlemmene.På materiellportalen.no finner du materiell til gunstige medlemspriser. Har du innspill vedrørende materiell, ta kontakt med info@noorservice.no så vil vi følge opp dine forslag.

IT-System
NOORSI har utviklet bransjerelevante elektroniske system, og har også samarbeid med andre om dette. Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om dette.

Forsikring
NOORSI har fremforhandlet meget prisgunstige forsikringsavtaler for instruktører og kontrollører gjennom Gjensidige forsikring.  Forsikringene er skreddersydd SERTIFISERT GRUPPEN instruktørenes og kontrollørenes behov for dekning.

Kompetansebevis og kursadmninistrasjon
NOORSI/SERTIFISERTGRUPPEN har eget kompetanseregister, Nasjonalt Kompetanseregister, der medlemmene gjerne sparer flere hundre tusen kroner hvert år, i forhold til å kjøpe hos etablerte bevisregister som dessverre fremdeles holder ekstremt høye priser på gammeldagse plastkort. Dette viser seg å være et betydelig positivt resultat rett på bunnlinjen når året er omme. Det aller beste er at det som leveres er fullt digitalisert og at personer kan få digital CV rett på sin telefon for visning av alle typer kompetanse, sertifisert, dokumentert og annen relevant kompetanse.

Kurs
Som medlem i SERTIFISERT GRUPPEN kan du delta på kurs til rabatterte priser. Dette gjelder alle kurs i NOORSI skolen.

Fagsamlinger og konferanser
Som medlem i SERTIFISERT GRUPPEN kan du delta på fagsamlinger og konferanser til rabatterte priser. Dette gjelder alle fagsamlinger og konferanser i NOORSI skolen.

Materiell fra BEST MARK
Medlemmer i SERTIFISERT GRUPPEN får 20% på alt materiell hos BEST MARK, som har mye relevant materiell som kjegler for øving med truck og utrykningskjøring, skilt, sperrebånd, merketape, og mye mer.

Materiell fra forlaget Angerman AS
Medlemmene i SERTIFISERT GRUPPEN har de beste avtalene man kan få hos Angerman med 25% rabatt. Alt av materiell til sertifisert og dokumentert opplæring.

Materiell fra forlaget LSI AS
Medlemmene i SERTIFISERT GRUPPEN har de beste avtalene man kan få hos LSI med 20% rabatt. Materiell til krane og løfteredskap.

Materiell fra forlaget Fokaa AS
Medlemmene i SERTIFISERT GRUPPEN har de beste avtalene man kan få hos Fokaa med 20% rabatt. Materiell for liftopplæring

Materiell fra Fagbokforlaget AS
Medlemmene i SERTIFISERT GRUPPEN har de beste avtalene man kan få hos Fagbokforlaget med 20% rabatt. Materiell for Tungbil/YSK, farlig gods mm.

Materiell fra forlaget MA System AS
Medlemmene i SERTIFISERT GRUPPEN har de beste avtalene man kan få hos MA System med 20% rabatt. Materiell for Truck.


ANDRE OG VIKTIGE MEDLEMSFORDELER

Faglig bistand
Som medlem i SERTIFISERT GRUPPEN har du tilgang på faglig bistand innenfor alle organisasjonens respektive fagområder. I tillegg til egen administrasjon, har Noorsi knyttet til seg et stort spekter av kompetansepersoner, i Noorsi sine ulike faggruppestyrer som bistår medlemmer på faglige og organisatoriske spørsmål.

Synliggjøring av bransjen
SERTIFISERT GRUPPEN jobber for å synliggjøre bransjen ovenfor offentlige myndigheter, direktorat og departement som som forvalter regelverket. NOORSI ivaretar bransjens interesser og deltar i høringsprosesser.

Oppdatering
SERTIFISERT GRUPPEN  hjelper instruktører og kontrollører med å holde seg oppdatert vedrørende opplæring og sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr.  Instruktører og kontrollører som holder seg oppdatert får en mer interessant arbeidshverdag og fornøyde kursdeltagere/ kunder! SERTIFISERT GRUPPENI bidrar til å øke kompetansen hos medlemmene.

Informasjon
SERTIFISERT GRUPPEN har gjennom sekretariatet i Noorservice et system for å håndtere en effektiv informasjonsflyt som orienterer medlemmene om relevante endringer. Aktuell informasjon formidles på e-post til medlemmene, samt gjennom web-portal og Facebook. Eksempler på informasjon er endringer i læreplaner og forskrifter, fortolkning av disse samt eventuelle nye retningslinjer.

Fellesskap
SERTIFISERT GRUPPEN gir fellesskap med andre instruktører og kontrollører gjennom konferanser, fagsamlinger og seminar.
I tillegg kommer årlige medlems- og årsmøter. Disse foraene gir gode muligheter for nettverksbygging.

Medvirkning
SERTIFISERT GRUPPEN ivaretar medlemmenes interesser gjennom innspill mot og dialog med myndighetene når forskrifter og læreplaner skal utformes. Sertifisert-gruppen jobber for dine interesser og dine synspunkter. En bransjeorganisasjon har større innflytelse enn enkeltpersoner, så ta kontakt.

Vikarer/ ekstrahjelp
Dersom du som instruktør skulle bli syk eller av andre grunner ikke kan holde et kurs, kan du ta kontakt med SERTIFISERT GRUPPEN for informasjon om vikarmuligheter. Har dere behov for ekstrainstruktør kan NOORSI bidra med kontakter. Har derimot du ledig kapasitet kan du melde deg som aktuell vikar eller ekstrainstruktør.

Fagmiljø
NOORSI har egne styrer i de ulike fagområder som gjenspeiler organisasjonens kompetanseområder. De ulike styrene er sekratariatets rådgiver i fagspørsmål.
Bli medlem!