STYRET I Sertifisert Gruppen

Styret i Sertifisert Gruppen er NOORSI sitt øverste fagorgan for saker som gjelder sertifisert opplæring og sakkyndig kontroll.
Styret i sertifisertgruppen er sammensatt av minst 7 personer.
To eksperter fra hvert fagområde Truck, Kran og Anleggsmaskin.
Disse kommer da likt fordelt fra sertifisert opplæring (instruktør) og sakkyndig kontroll (kontrollør).

I tillegg er det en person fra personløfter kontroll siden (personløfter opplæring er ikke sertifisert).
Hans Chr Elmholdt - HCE AS
Observatør Sertifisertgruppen
93462106
Audun T. Sætre - Forlagssjef LSI
Styremedlem Sertifisertgruppen
Forlagssjef - Lifting & Safety International AS (LSI)
92447998
Gard Henriksen - Toyota Material Handling AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Truck Opplæring
Instruktør i Toyota Material Handling AS i Vestfold/Telemark
94165666
Hans Olav Løen - Bulder Verksted AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Anleggsmaskin Kontroll
Hans Olav har arbeidet med anleggsmaskiner i en årrekke, blant annet innen sakkyndig kontroll. Han er daglig leder i Bulder Verksted og er engasjert innen fagområdet maskin over hele landet.
48141364
Jarl Ove Korsvik - Ufo Skantraf AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Anleggsmaskin Opplæring
Jarl Ove har arbeidet med anleggsmaskiner siden 1992. Han har erfaring fra maskinfører og verksted i forsvaret. Han har i en årrekke arbeidet som mekaniker og teknisk leder samt lærlingeansvarlig. Han har de senere år hatt ansvar for og avholdt kurs i sertifisert opplæring på anleggsmaskiner hos Skantraf.
97176811
Per Øyvind Grette - KIS Gruppen
Styremedlem Sertifisertgruppen - Kran kontroll
Per Øyvind Grette har bred kompetanse innen blant annet kraner og løfteutstyr. Han er Faglig Leder i konsernet KIS Gruppen, hvor han har arbeidet en årrekke.
Even Hytten
Adm Direktør NOORSI/Daglig leder NAKOMP AS
92013289
Monica Hegglid Berthelsen - Kompetanserådgiver AOF
Styremedlem Sertifisertgruppen
90915646