STYRET I Sertifisert Gruppen

Styret i Sertifisert Gruppen er NOORSI sitt øverste fagorgan for saker som gjelder sertifisert opplæring og sakkyndig kontroll.
Styret i sertifisertgruppen er sammensatt av minst 7 personer.
To eksperter fra hvert fagområde Truck, Kran og Anleggsmaskin.
Disse kommer da likt fordelt fra sertifisert opplæring (instruktør) og sakkyndig kontroll (kontrollør).

I tillegg er det en person fra personløfter kontroll siden (personløfter opplæring er ikke sertifisert).
Hans Chr Elmholdt - Lifting Safety International AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Kran opplæring
93462106
Mats Olsson - HC Kompetanse AS
Styremedlem Sertifisertgruppen -Truck opplæring
97671036
Kjetil Martinussen - Toyota Material Handling AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Truck Opplæring
Kjetil har jobbet i Toyota siden år 2000, og har en solid bakgrunn innen opplæring da han har vært instruktør siden 2008. Han  har også en bakgrunn fra teknisk fagområde herunder servicekoordinator, delelager og drift av verksted. Kjetil har også bagrunn fra teknisk område i Volvo og har også 9 år i forsvaret.
90222815
Hans Olav Løen - Bulder Verksted AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Anleggsmaskin Kontroll
Hans Olav har arbeidet med anleggsmaskiner i en årrekke, blant annet innen sakkyndig kontroll. Han er daglig leder i Bulder Verksted og er engasjert innen fagområdet maskin over hele landet.
48141364
Jarl Ove Korsvik - Ufo Skantraf AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Anleggsmaskin Opplæring
Jarl Ove har arbeidet med anleggsmaskiner siden 1992. Han har erfaring fra maskinfører og verksted i forsvaret. Han har i en årrekke arbeidet som mekaniker og teknisk leder samt lærlingeansvarlig. Han har de senere år hatt ansvar for og avholdt kurs i sertifisert opplæring på anleggsmaskiner hos Skantraf.
97176811
Geir Tveit - Hybeko AS
Styremedlem Sertifisertgruppen - Lift Kontroll
Geir Tveit er faglig leder i Hybeko AS som er landsdekkende innen blant annet sakkyndig kontroll på lift. Geir har vært kontrollør i den sakkyndige virksomheten i Hybeko, og har også ansvaret for audits og oppfølging av kontrollørene i Hybeko. Geir Tveit besitter en betydelig erfaring innen fagområdet personløfter/lift.
95886615
Per Øyvind Grette - KIS Gruppen
Styremedlem Sertifisertgruppen - Kran kontroll
Per Øyvind Grette har bred kompetanse innen blant annet kraner og løfteutstyr. Han er Faglig Leder i konsernet KIS Gruppen, hvor han har arbeidet en årrekke.
Even Hytten
Assisterende direktør/Daglig leder NAKOMP AS
92013289