Top Image

SERTIFISERTGRUPPEN er største bransjegruppen i Norge for sertifisert opplæring -truck, kran og anleggsmaskiner.

SERTIFISERTGRUPPEN NOORSI

Hvem er SERTIFISERTGRUPPEN

SERTIFISERTGRUPPEN er en bransjegruppe i NOORSI for personer og foretak med tilknytning tilsertifiseringsordningen under Arbeidstilsynet.


Medlemmere er
- instruktører i sertifisert opplæringsvirksomhet
- kontrollører i sertifisert sakkyndig virksomhet
- andre som har interesse av bransjen for sertifisert opplæring og kontroll i Norge.
 

Kort sagt så er medlemskap interessant for alle som er interessert i sertifiseringsordningen.

Medlemsfordeler


Side Image

Hvem kan bli medlem

SERTIFISERTGRUPPEN opptar virksomheter og dertil ansatte personer som medlemmer, samt andre som har særskilt interesse av fagområdet sertifisert opplæring og sertifisert sakkyndig kontroll, og kan bidra til faglig utvikling.

 

Kort sagt kan alle som har interesse av sertifiseringsordningen under Arbeidstilsynet bli medlem. Foreningen praktiserer vid adgang til medlemskap.

Medlemsfordeler
Side Image

Organisering

Årsmøtet er NOORSI sitt øverste organ. Årsmøtet består av medlemmene i NOORSI. 

Årsmøtet velger hovedstyret i foreningen, som igjen ansetter direktør.

​Medlemmene har altså full kontroll på foreningen gjennom årsmøtet.

SERTIFISERTGRUPPEN er den største bransjegruppen i NOORSI, og er opprinnelsen til NOORSI som organisasjon. Det begynte med truck- instruktørene i Norge, under navnet Autoriserte Truck Intsruktørers Landsforening (ATIL) i 1990. Etter hvert kom også instruktøre inn for kraner og anleggsmaskiner, deretter mange av kontrollørene i sakkyndige virksomheter i Norge. SERTIFIERTGRUPPEN favner derfor alle fagområder innen sertifiseringsordningen.

SERTIFISERTGRUPPEN favner i dag de aller fleste instruktørene i sertifiserte opplæringsvirksomheter i Norge.

SERTIFISERTGRUPPEN har et styre som er gruppens øverste organ. Styret konstueres i henhold til vedtekter for bransjegrupper i NOORSI, og det ligger til enhver tid åpent på nett hvem som er med i styret (se kontaktliste).

Daglig leder i SERTIFISERTGRUPPEN er Fagsjef i NOORSI.

Gå til styret
Side Image

Tilknytning til NOORSI

Medlemskap i SERTIFISERTGRUPPEN betyr også medlemskap i NOORSI med alle rettigheter på NOORSI sitt årsmøte.


SERTIFISERTGRUPPEN er en bransjegruppe innenfor NOORSI, med eget styre, men følger NOORSI sine vedtekter om medlemskap og betaling av medlemskontingent.


NORSK ORGANISASJONSSERVICE AS (et datterselskap av NOORSI) er sekretariat og teknisk arrangør for bransjegruppens konferanser og aktiviteter.

Gå til NOORSI