Arbeidstilsynet med høring: Forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet

23.09.2022
Arbeidstilsynet med invitasjon til innspill på forslag om å tydeliggjøre truckopplæringen fra sertifisert virksomhet
Arbeidstilsynet foreslår mindre presiseringer i opplæringsplanene for truck.

Arbeidstilsynet har forslag til endringer i opplæringsplanenes modul 2.2, modul 3.2 og modul 4.2 for løfte- og stablevogner for gods. Endringene får konsekvenser for krav til dokumentasjon av gjennomført opplæring innen kran og anleggsmaskiner også.


Les høringen HER
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT