last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '35' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '6' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Arbeidstilsynet ønskjer innspel på forslag til endringar i truckopplæringa

27.09.2022
Nyhetsartikkel på Arbeidstilsynet.no
Arbeidstilsynet ønskjer innspel på forslag til endringar i truckopplæringa.
Krava til truckopplæring skal bli tydelegare. Arbeidstilsynet har foreslått endringar i opplæringsplanane og inviterer til innspel på forslaga.
Fristen er 23. desember. 

Gå til Arbeidstilsynet Nyheter HER
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT