Bransjeforum

26.05.2023

Etablering av bransjeforum for serifiseringsordningen!

Det siste året har det pågått prosess for å etablere et felles bransjefora for de ulike partene som arbeider innefor sertifiseringsordningen etter initiativ fra Kranteknisk Forening og NOORSI.

Bakgrunn er at Arbeidstilsynet valgte å legge ned Fagforum i 2019. Bransjen opplever etter dette å mangle en felles dialogplattform både mellom aktørene og i møte med myndighetene.

Den 10. mai var en rekke aktører samlet, for å diskutere grunnlaget for et felles Bransjeråd. Formålet er å stå sammen i prosesser for å oppnå aksept i saker/endringer som berører ordningen på et tidlig stadiet.
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT