DigiQuip overtar NOORSI sin bransjeløsning for service og kontroll på maskiner, kjent som 123Service.

06.03.2022

NOORSI har valgt å la DigiQuip videreføre 123service / BRAREG i en felles bransjeløsning under DigiQuip sin paraply. Nyheten ble presentert på PLF sitt årsmøte lørdag 5. mars, og nyheten har siden også kommet ut i media denne uken. NOORSI har fått en rekke med positive tilbakemeldinger på denne nyheten fra medlemmene, og bransjen ser dette som et glimrende initiativ for å endelig få til felles og sømløse bransjeløsninger innen IT.

I 2021 inngikk DigiQuip og NOORSI en samarbeidsavtale. Partene bygger nå videre på denne avtalen i et strategisk samarbeid som vil være til stor nytte for bransjene som i dag har mange forskjellige IT-systemer og register for maskiner, utstyr og utleie.

DigiQuip overtar nå eierskapet og drift av NOORSI sin bransjeløsning for sakkyndig kontroll på maskiner og utsyr, kjent som 123Service. Den nyutviklede delen kalt BRAREG er også inkludert i avtalen.

123Service brukes daglig av over mer enn 200 kontrollører i sakkyndige virksomheter, og det er pr i dag registrert ca 50.000 individuelle utstyrsenheter i løsningen, herav ca 15000 lifter i liftbransjen.

Overtagelsen medfører ingen umiddelbare endringer for brukerne av systemene. Fremover vil DigiQuip og NOORSI samarbeide for å tilby medlemmene, kontrollvirksomheter samt bransjer som bygg- og anleggsbransjen en komplett og godt integrert løsning for typeopplæring, dokumentasjon og kontroll av maskiner og utstyr. Med overtagelsen legger partene opp til fortgang, effektivisering, og konsentrert innsats om en samlende brukervennlig plattform.   


NOORSI medlemmenes interesser i forhold til både priser og medlemsfordeler er selvsagt ivaretatt videre. Likeledes fremtidig inntjening. NOORSI ser dette som en vinn-vinn for alle.


«Dette oppkjøpet er et steg i retningen av å forenkle og legge til rette for bransjens ønske om å gjøre hverdagen enklere ved at systemer og registre samles om å samarbeide på tvers. DigiQuip leder an og ønsker andre aktører velkomne til å samarbeide" forteller styreleder i DigiQuip, Lars Sørby. «Da NOORSI åpnet dialog om overtagelse var vi positive til hvilke fordeler dette kunne ha for begge parter. NOORSI fokuserer videre på å være en bransjeorganisasjon og skape medlemsfordeler for sine medlemmer, og DigiQuip fortsetter å være en systemleverandør for eiere og brukere av maskiner og utstyr.»

Styreleder i NOORSI Bent Moldvær sier «Denne avtalen vil gi medlemsbedriftene veldig gode og helhetlige IT-system og jeg er glad for fordelene for medlemmene videreføres i denne avtalen».

Avtalen innebærer også at kompetanse og bransjeerfaring fra NOORSI blir med videre gjennom DigiQuips produktråd.


Det presiseres at dette ikke har noen sammenheng med BRAKOMP kursadministrasjonssystem/digitalt register som er eid og drevet videre av NOORSI.

Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT