HUSK HØRINGSFRIST 15.01.23. Invitasjon til innspel på forslag om retningslinjer for fjernundervisning

07.12.2022
Husk høringsfrist 15.01.23: Invitasjon til innspel på forslag om retningslinjer for fjernundervisning av modul 2 frå sertifisert verksemd.

Arbeidstilsynet har forslag til endringar i opplæringsplanane sin modul 1 og modul 2.

Endringane får konsekvensar for opplæring utført av sertifisert verksemd for kran, truck og anleggsmaskiner.


Status og frist til å gi innspel
  • Status: Ope for innspel
  • Frist: 15.1.2023

Les mer på ARBEIDSTILSYNET -HER
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT