Informasjon Sertifisert-gruppen

05.07.2024

Sertifisert-gruppen i NOORSI består av de fleste opplærings – og kontrollvirksomhetene i Norge.

Her er litt informasjon og oppsummering av noen saker Sertifisertgruppens styre har jobbet med den siste tiden.

G11 Opplæringsplan og dokumentasjon på kompetanse
Som kjent har det vært en del diskusjoner rundt G11 opplæringsplan og dokumentasjon på kompetansebevis. Styret i sertifisert gruppen i NOORSI har tatt denne saken alvorlig i styremøtene og engasjert på medlemmenes vegne opp mot Arbeidstilsynet, da mange av medlemmene har reagert på den nye praksis.


Sertifisert gruppens styre har etter anmodning fra Arbeidstilsynet kontaktet Samarbeidsrådet for å diskutere veien videre, ettersom bransjen ikke har fått gjennomslag hos Arbeidstilsynet.

Det er blitt sendt inn brev med momenter fra NOORSI til Arbeidstilsynet og Samarbeidsrådet, dette kan du finne her!

Det har vært manglende respons hos myndighetene fra bransjens innspill, og det juridiske rundt denne saken er tvilsom da dette er forankret i såkalte «avklaringer». NOORSI vil fortsette å engasjere seg i denne saken videre opp mot myndighetene og partene LO/NHO/Samarbeidsrådet.

Etablering av Bransjeforum
NOORSI jobber videre for å etablere et Bransjeforum i samarbeid med øvrige bransjeforeninger og aktører. Målet er å få til en god gjensidig dialog mellom bransjeaktørene og myndighetene slik man hadde i det tidligere Fagforum. Mange organisasjoner har vist positiv interesse for et slik bransjeforum. NOORSI tar på seg rollen som pådriver for denne etableringen.

Kontrollør Teleskoptruck Klasse C1 og C2
NOORSI har mottatt innspill om behovet for kompetanseheving blant kontrollører for teleskoptruck, samt forslag til kursinnhold. Vi jobber videre med å etablere et nytt kurs for dette i NOORSI skolen.

Minikran
Minikran faller, slik bransjen ser det, ofte mellom to stoler når det gjelder både opplæring og sakkyndig kontroll. Det velges derfor andre og mindre sikre løsninger til arbeidsoppgaver minikranen kunne fylle elegant. Det diskuteres nå hvordan man kan få til bedre ordninger for dette. Styret i sertifisertgruppen er bedt av bransjen om å ta saken videre med Arbeidstilsynet. Styret har behandlet denne saken i styremøte. Det er enighet om å sende inn spørsmål til Arbeidstilsynet for å belyse problematikken rundt minikran, blant annet at kontrollører som kontrollerer store lastebilkraner på 150 tonnmeter ikke har «kompetanse» til å kontrollere små minikraner med en brøkdel i løftekapasitet, fordi disse er «mobilkran».

Sertifiseringsordningen
Det er ingen tvil om at det er spennende tider for sertifiseringsordningen for truck, kran og maskiner, da det er en rekke prosesser på gang som kan føre til større endringer. Struktur, moduler, elæring, uavhengighetskrav osv, kan føre til store endringer dersom forslag får gjennomslag. Derfor er det svært viktig at NOORSI og styret i sertifisertgruppen holder et høyt engasjement videre opp mot myndighetene og partene i arbeidslivet, for å ivareta medlemmenes interesser.

For mer informasjon og oppdateringer, følg med på våre nyhetsbrev.

 
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT