NOORSI i møte med Fidl

02.09.2022
Spill- og læringsselskapet FIDL, med hovedeier Petter Stordalen på laget, ble lansert med brask og bram før sommeren. Med spillbasert teknologi ønsker selskapet å gjøre kursing engasjerende og effektivt. NOORSI har nå hatt et nyttig og positivt møte med Fidl for avklaringer om visjoner og fremtid, spesielt innenfor sertifisert opplæring.
 
­Det er alltid like spennende når nye aktører entrer bransjen. Like fullt blir det jo noe mer blest når FIDL har en såpass profilert eier som Petter Stordalen i ryggen. Med en sterk profilering i media opp mot sertifisert opplæring var det behov for et avklaringsmøte, da sertifisert opplæring tradisjonelt har vært en i en konservativ bransje sterkt knyttet til «klasserommet», og det er som kjent strenge restriksjoner i sertifiseringsordningen på eksempelvis truckopplæring. Da blir det gjerne litt uro når nye aktører kommer inn i bransjene og annonserer nye læringsmetoder.

NOORSI skal ivareta medlemmenes interesser. Derfor var det viktig for NOORSI å ha en god dialog med FIDL fra start, og møtet som ble avholdt hos Fidl i Oslo var meget nyttig og avklarende. Innenfor sertifisert opplæring så leverer Fidl pr i dag modul 1 til sertifisert opplæring, basert på spillteknologi. NOORSI ser det slik at FIDL vil være et friskt pust til bransjen og ønsker deres spillbaserte teoretiske kursing velkommen i samarbeid med medlemmene i NOORSI. At kompetanse og sikkerhet får mer oppmerksomhet vil forhåpentligvis bidra til en tryggere hverdag for norske bedrifter, sier Audun T. Sætre, direktør i NOORSI.
 
FIDL vil levere kurs til en rekke bransjer – innen alt ifra hotellkurs, jegerprøven, bygg og anlegg til båtførerprøven. Det norske teknologiselskapet Attensi står bak den spillbaserte teknologien kursene bygger på, mens ulike faglige autoriteter sikrer det faglige innholdet.
 
– NOORSIs hovedformål er økt sikkerhet, herunder at det avholdes gode sikkerhetskurs. Vi forstår det slik at FIDL ønsker, og allerede har alliert seg med dyktige faglige partnere, også blant NOORSI medlemmene. NOORSI har gjennom 32 år hatt et utmerket forhold til alle forlag og innholdsleverandører i bransjene som NOORSI er involvert i.
 
-Vi er opptatt av å ha god dialog med alle aktører i de bransjene vi opererer i, sier daglig leder i FIDL, Kristian HauanNOORSI har vært en vesentlig i aktør innen kurs, sertifisering og sikkerhet en årrekke. Det er en hyggelig anerkjennelse når de nå ønsker oss velkommen inn i bransjen. FIDL vil forhåpentligvis bidra til økt sikkerhet og effektivitet for både kursleverandører og kursdeltagere – i tråd med NOORSIs overordnede visjon, avslutter Hauan.
 
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT