NOORSI styrker Sertifisertgruppen med nytt styre

10.06.2022 | Audun Sætre
Styret i NOORSI har gjort endringer for å styrke sertifisertgruppen i NOORSI
Styret i NOORSI har gjort endringer for å styrke sertifisertgruppen i NOORSI. Sertifisertgruppen er den største gruppen i NOORSI, og består av sertifiserte opplærings- og kontrollvirksomheter over hele landet. De fleste sertifiserte opplæringsvirksomheter i Norge er med i sertifisertgruppen NOORSI, og svært mange av de sertifiserte sakkyndige foretak.

NOORSI har i to tiår hatt et utvalg ved navn Fagutvalget. Dette har vært det øverste fagorganet i NOORSI, og hadde som formål å være sekretariatets og styrets viktigste rådgivende fagorgan, tilknyttet sertifiseringsordningen for truck, kran og anleggsmaskiner.

De senere år har imidlertid alle bransjegrupper i NOORSI etablert et eget styre. Dette har vist seg å være svært viktig for drift og utvikling av bransjegruppene. Derfor har styret i NOORSI besluttet å etablere et eget styre også for Sertifisertgruppen. Det er altså da Fagutvalget som nå er gjort om til Styret for Sertifisertgruppen.

I tillegg er det besluttet å ta inn igjen lift kompetanse i denne gruppen, slik det var for en del år tilbake. Dette fordi lift kontroll hører til under sertifisert sakkyndig.

Samtidig var det behov for tilførsel av nye personer, fordi flere i Fagutvalget hadde ønske om å tre ut på grunn av alder/pensjon. 

Dermed har disse kommet til den senere tid:

-Per Øyvind Grette - KIS Gruppen (Kran kontroll)
-Mats Olsson - HC Kompetanse (Truck opplæring)
-Kjetil Martinussen - Toyota Material Handling (Truck opplæring)
-Adnan Alisic - Jungheinrich AS (Truck sakkyndig)
-Hans Olav Løen - Bulder verksted AS - (Anleggsmaskin kontroll)
-Jarl Ove Korsvik - Skantraf AS (Anleggsmaskin opplæring)
-Geir Tveit - Hybeko (Lift kontroll)

Se hele det nye styret for Sertifisertgruppen her på NOORSI.NO

 
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT