last query = SELECT * FROM news LEFT OUTER JOIN newscontent ON newscontent.newsID = news.id AND newscontent.languageID = 'no' WHERE news.publish = '1' AND news.id <> '47' AND news.date <= CURDATE() AND news.category = '6' ORDER BY news.date DESC, news.created DESC LIMIT 3

Sertifisert Gruppen har fått ny webside

01.11.2022
Sertifisert Gruppen har fått ny webside
Den nye websiden er nå klar til bruk.

Det arbeides med å samle all åpen info for fagområdet under "FAGPORTAL"  på siden.

Sertifisert Gruppen er også først ut med nytt lukket nett for medlemmen, dette kommer i løpet av november.

Det jobbes med konferanser og event for Sertifisert Gruppen, herunder medlemsmøter, simulatortreff mm.

Gå til den nye siden fra www.noorsi.no eller direkte på www.sertifisertgruppen.no 
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT