Konferanserom klart for konferanse

Stort oppmøte på Bransje- og Personløfter Konferansen 12.-13 september

13.09.2022
Det var topp stemning da begge konferansene -Bransjekonferansen og Personløfter/Utleiekonferansen ble avsluttet. Det var påmeldt 170 deltakere fra hele landet og stor interesse også for maskinmessen som i år fylte hele Multiarena inne pluss utstilling ute for store maskiner. Den store nyheten ute var elektriske bomlifter som er i fremmarsj.
Konferansen i år fikk svært gode tilbakemeldinger og mange ser allerede frem til neste års konferanser. Nytt av året var at det det var påmeldt mange store maskiner, så et område rundt hotellet ble også avsperret for utstilling ute.

Programmet var spekket og gikk i to konferanserom, der en del tid var satt av til Personløfter og Utleiekonferansen i eget rom.

Stor interesse var det også for Nasjonalt Kompetanseregister /BRAKOMP og det faktum at medlemmene i NOORSI endelig har fått sitt eget kompetanseregister, slik de hadde tidligere. Dette har vært etterspurt av medlemmene i mange år, blant annet på grunn av store og urimelige kostnader med dagens tilgjengelige kompetansbevis. Personløfterforeningen går nå inn for eget digitalt PLF bevis for medlemmene i foreningen, og vil bruke BRAKOMP som kursadministrasjon.

Et av høyrepunktene for mange var markedstimen som ble holdt av en av landets mest kjente sjeføkonomer, Nejra Macic, som blant annet tok for seg prognosene for bygg og anleggsnæringen de neste årene. 

Advokat Thorkil Aschehoug fra Grette advokatfirma holdt også et tankevekkende innlegg om ulykke og økonomiske konsekvenser samt den nye Åpenhetsloven, som er aktuell for  alle importørene og selgere i salen. Thorkild er også engasjert i styret i Bransjegruppe Arbeidsvarsling.

Første dag ble avsluttet med stor konferansemiddag med underholdning, og topp stemning.

Begge dagene var avsatt god tid til vandring i messene ute og inne.
Noen av maskinene uteHele multiarena var oppfylt med maskinutstilling inne.
Sertifisert opplæring/kontroll

SISTE NYTT