Top Image

TRUCK - KRAN - ANLEGGSMASKINER

OM Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet har en ordning for sertifisering av virksomheter som utfører sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring.
Dette gjelder spesifikke typer arbeidsutstyr og maskiner.

Sertifiseringsordningen for sakkyndig kontroll og sikkerhetsopplæring ble opprettet i 1998. 

Siden 2001 har Arbeidstilsynet gjennom vedtak utpekt sertifiseringsorganer for å sertifisere virksomheter som vil drive sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Virksomheter som er godkjent av sertifiseringsorganene kalles sertifiserte virksomheter.


SAMARBEIDSRÅDET

Organisasjoner representert i Samarbeidsrådet:

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) representert ved Byggenæringens Landsforening (BNL)/ Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Industri
  • Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
  • Petroleumstilsynet, med observatørstatus

Partene har anledning til å peke ut relevante fagpersoner til deltakelse i Samarbeidsrådet ved behov, herunder deltakelse i eventuelle arbeidsgrupper.

 

Side Image

Tilleggskriterier, Opplæringsplaner og Normer for kontrollomfang

Side Image

Skriv fra Arbeidstilsynet

Side Image

Forskriftene

Side Image

SERT 555 - Sertifiseringsorganenes egen portal

SERT 555 er sertifiseringsorganenes egen web portal.
Her finner du mye informasjon om sertifiseringsordningen, blant annet:

- Oversikt over alle sertifiseringsorgan med kontakt info
- Oversikt over alle sertifiserte virksomheter - med SØKEFUNKSJON
- Relevante dokumenter
- Kategorier i sertifiseringsordningen
- Nyheter

-Info om SGS som er samarbeidsorganet  (Leder av SGS i 2023 er Serifiseringsorganet Stavanger)

Sertifiseringsorganenes web portal HER