Top Image

Sertifisert sikkerhetsopplæring er viktig!

Unnlatelse kan få alvorlige konsekvenser ved for eksempel en ulykke.

Sertifisert opplæring

Opplæring på arbeidsutstyr utført av sertifisert opplæringsvirksomhet.
Hvem kan drive sertifisert sikkerhetsopplæring:

Det er en juridisk ansvarlig bedrift med organisasjonsnummer, og som er sertifisert av et sertifoseringsorgan, som kan drive opplæring i bruk av arbeidsutstyr listet i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Den sertifiserte virksomheten kan leie inn kvalifiserte instruktører, men det må være en skriftlig avtale som ligger til grunn, og denne avtalen må være godkjent av det utpekte sertifiseringsorganet.

De fleste sertifiserte opplæringsvirksomheter i Norge er medlem i sertifisertgruppen NOORSI.
Side Image

Arbeidsutstyr som skal ha sertifisert opplæring

Side Image

Avklaringer fra Arbeidstilsynet om sertifisert sikkerhetsopplæring

Side Image

SERT555 - Sertifiseringsorganene sin egen web portal

SERT 555 er sertifiseringsorganenes egen web portal.
Her finner du mye informasjon om sertifisert opplæring:

- Oversikt over alle sertifiseringsorgan med kontakt info
- Oversikt over alle sertifiserte opplæringvirksomheter - med SØKEFUNKSJON
- Relevante dokumenter
- Kategorier for sertifisert opplæring
- Nyheter

-Info om SGS som er samarbeidsorganet  (Leder av SGS i 2023 er Serifiseringsorganet Stavanger)

Sertifiseringsorganenes web portal HER

Søk etter sertifisert opplæringsvirksomhet HER